Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017   Φύλλο 7

Περιεχόμενα

Χαιρετισμός Προέδρου:

Ειδήσεις από τον κόσμο

Ο βασιλιάς της ενεργειακής απόδοσης είναι γυμνός

ΕΕ: Αυξάνεται ο στόχος για την ενεργειακή απόδοση σε 40% μέχρι το 2030

Άλλες Ειδήσεις από την Ελλάδα

Εξοικονομώ II: το Νοέμβριο ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό σύστημα

Νήσος Αγ. Γεώργιος - Αιολική ενέργεια. Η μεγάλη αποκάλυψη!!! ΑΠΕ (ΜΑΠΕΣ & ΣΑΠΕΣ) Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση

από το διαδίκτυο!!!

 

NEWS1

    Χαιρετισμός Προέδρου:

    Αγαπητοί φίλοι,

    Είναι τραγικό πλέον  το γεγονός των συνεχών εξαγγελιών του προγράμματος «Εξοικονομώ ΙΙ».

    Αναρωτιέται πλέον καθένας μας πια η σκοπιμότητα, την στιγμή που έχει καταρρεύσει ολοσχερώς

    ο κλάδος των κατασκευών, η ενεργειακή φτώχια βαθαίνει και τα τζάκια θα μολύνουν το περιβάλλον,

    οι μηχανικοί συνεχίζουν  να μεταναστεύουν ή να λιμοκτονούν, εξ αιτίας της συνεχούς αναμονής  

και αναβλητικότητας.  

Β. Γούναρης

Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Π

 

Ειδήσεις από τον κόσμο

Ο βασιλιάς της ενεργειακής απόδοσης είναι γυμνός

Του Μιχάλη Προδρόμου από το Capital.gr

Τις προηγούμενες ημέρες η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ ενός στόχου εξοικονόμησης ενέργειας

κατά 40% το 2030. Οι ευρωβουλευτές πίεσαν έτσι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προωθεί έναν μικρότερο στόχο 30% να επιδιώξει κάτι

πιο φιλόδοξο. Μια διαφορά της τάξης του 10% στην εξοικονόμηση ενέργειας θα συμβάλει στη δημιουργία επιπλέον 4,4 εκατ. νέων θέσεων

εργασίας (στον κατασκευαστικό τομέα, στην προμήθεια ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού κλπ.) και θα μειώσει τις ετήσιες δαπάνες υγείας

από τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά 40 δισ. ευρώ.

Για την Ελλάδα, η διαφορά μεταξύ ενός ευρωπαϊκού στόχου εξοικονόμησης 30% και 40% ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας

ολόκληρου του βιομηχανικού τομέα της χώρας ή με 32 προγράμματα  "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" - το οποίο συνέβαλε στη μείωση των ετήσιων

ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών έως και 1.200 ευρώ, συνεισφέροντας παράλληλα στο εθνικό ΑΕΠ κατά 0,35%.

Η ελληνική κυβέρνηση, διαχωρίζοντας τη θέση της από την ομάδα της ευρωπαϊκής αριστεράς GUE/NGL στην οποία ανήκουν οι ευρωβουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ, συντάχθηκε με τους συντηρητικούς ευρωβουλευτές, που θεωρούν ικανοποιητικό έναν στόχο εξοικονόμησης 30%. Η στάση αυτή

συνέπεσε χρονικά με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης προόδου επίτευξης των εθνικών στόχων εξοικονόμησης, από την οποία φαίνεται

πως η κατανάλωση ενέργειας στο διάστημα 2014-2015 έχει αυξηθεί κατά 6%, τη στιγμή που οφείλαμε να έχουμε μείωση 1,3%!

Η μεγαλύτερη αύξηση (16%) σημειώθηκε, μάλιστα, στον τομέα που θεωρητικά απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση, τα κτίρια κατοικίας, όπου

καταγράφηκε εκτόξευση της χρήσης τζακιών.

Τα περασμένα χρόνια η εθνική αδράνεια στο ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας κρύφτηκε επιδέξια κάτω από το χαλί της οικονομικής

ύφεσης, που επέφερε την αναγκαστική μείωση της κατανάλωσης. Η ενεργειακή ένταση (μονάδες ενέργειας/μονάδες ΑΕΠ), δείκτης που

αποτυπώνει την συνολική αποδοτικότητα της οικονομίας, δεν άφησε όμως  ποτέ περιθώρια αμφιβολίας.

Μέσα στην κρίση (από το 2010) αυξήθηκε κατά 4,2%, τη στιγμή που ο αντίστοιχος δείκτης για την Ε.Ε. μειώθηκε κατά 12,5%, και ο εθνικός

στόχος για το 2020 είναι η μείωση του κατά περίπου 15%.

Σήμερα, λοιπόν, αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε πως "ο βασιλιάς ήταν γυμνός". Όταν η εθνική οικονομία σταθεροποιηθεί, θα συνοδευτεί από άμεση

ανάκαμψη της ενεργειακής ζήτησης, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα.

 

NEWS2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα: Η εξέλιξη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και του ΑΕΠ από το 2006. Πηγή: Eurostat

 

Ακόμα δε γνωρίζουμε ποια πρόνοια έχει ληφθεί για να αποτραπεί το διαφαινόμενο φιάσκο, μιας και ακόμα δεν έχουμε καταθέσει στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως οφείλαμε από τον περασμένο Απρίλιο, το Εθνικό Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης, που αποτελεί το κατεξοχήν

εργαλείο χάραξης πολιτικής εξοικονόμησης.

Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα – πώς ακριβώς σκοπεύει η σημερινή κυβέρνηση να προσελκύσει, όπως ευαγγελίζεται, τους Κινέζους και Γάλλους

επενδυτές, να κινητοποιήσει τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και να ωθήσει την ΔΕΗ προς ένα νέο πεδίο κερδοφορίας (η επιχείρηση

προσπαθεί από το 2011 να στραφεί στην πώληση υπηρεσιών εξοικονόμησης...); Με το νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον" που αφορά

μόλις 35-40.000 κατοικίες;

Με τον αναθεωρημένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχει απαιτήσεις αναβάθμισης κτιρίων ίδιες με αυτές του 2010;

Σίγουρα, όχι πάντως με ασθενείς στόχους για το 2030, που κάθε άλλο παρά δημιουργούν αίσθημα επενδυτικής βεβαιότητας.

Η δεδομένη συγκυρία, αναθεώρησης των στόχων εξοικονόμησης για το 2030, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ελληνική

κυβέρνηση και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να διαλέξουν εάν προτιμούν μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία που θα επιβαρύνει

λιγότερο την υγεία και το περιβάλλον ή μια χώρα εξαρτημένη από εγχώρια και εισαγόμενα καύσιμα, που θα διαμαρτύρεται διαρκώς 

για τις ενεργειακές της δαπάνες.

1. Στοιχεία για το 2012

*Ο Μιχάλης Προδρόμου είναι σύμβουλος ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής του WWF Ελλάς

ΕΕ: Αυξάνεται ο στόχος για την ενεργειακή απόδοση σε 40% μέχρι το 2030

NEWS3

 

    Σε συμφωνία για αύξηση των προτεινόμενων στόχων της ΕΕ αναφορικά με την ενεργειακή

    απόδοση μετά το 2020  προχώρησαν οι Ευρωβουλευτές, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του

    Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

    Μέλη της Επιτροπής περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) υποστήριξαν την

    αύξηση του νομικά δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  από 30% σε ένα

    ουσιαστικότερο 40%. Η γνωμοδότηση της επιτροπής ENVI ανταποκρίνεται στην Οδηγία για

την ενεργειακή απόδοση που πρότεινε η Επιτροπή,  η οποία παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2016 ως μέρος του πακέτου Καθαρής Ενέργειας,

με στόχο τη μετάβαση  προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα μέχρι το 2030.

Από την πλευρά τους, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) πρόκειται να παρουσιάσουν τη δική τους θέση στις

28 Νοεμβρίου. Η ισχύουσα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξοικονομούν κάθε χρόνο 1,5% της ενέργειας

που πωλείται στους καταναλωτές. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κενά που υποδηλώνουν, ότι η εξοικονόμηση σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνεται σε

μόλις 0,75%, συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης του τομέα των μεταφορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Iberdrola, Gonzalo Saenz de Miera, δήλωσε στη EURACTIV, ότι η εταιρεία θα επιμείνει στο στόχο του 1,5%,

«είτε με τη βελτίωση της μόνωσης στα παράθυρα που θα μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου ή μέσω της ενίσχυσης της

αποτελεσματικότητας στον τομέα των μεταφορών».

Επιπλέον, ο αρμόδιος Επίτροπος για την κλιματική αλλαγή, Miguel Arias Cañete, εξέφρασε τη λύπη του για τη «σημαντική μείωση» της

φιλοδοξίας σε σχέση με την αρχική πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι το «χειρότερο πολιτικό σενάριο θα ήταν

η απουσία σφαιρικής προσέγγισης».

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμείνει στο 1,5%, αλλά η περίοδος κατά την οποία θα εφαρμοστεί θα

κατανεμηθεί κατά το ήμισυ. Με άλλα λόγια, αν η αξιολόγηση της Επιτροπής για το 2024 δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε πορεία προς την επίτευξη

των στόχων της, το 1,5% θα μειωθεί σε μόλις 1%.

Η Ευρωβουλευτής του φινλανδικού κόμματος Suomen Keskusta, Anneli Jäätteenmäki (ALDE), ενέκρινε, επίσης, το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά

με την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που δίνει έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με τη

διασφάλιση ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Το σχέδιο της Jäätteenmäki προτείνει, ακόμη, να μειωθεί ο στόχος της Επιτροπής όσον αφορά στα υποχρεωτικά τέλη φόρτισης των ηλεκτρικών

αυτοκινήτων, υποστηρίζοντας ότι θα «υπονομεύσουν την αποτελεσματική διανομή τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου χρήματος».

Η γνωμοδότηση της επιτροπής ENVI θα εξεταστεί και από την επιτροπή ITRE, η οποία θα διενεργήσει ψηφοφορία στις 11 Οκτωβρίου.

                                                       euractiv.gr Πηγή:B2G 10/9/17

Άλλες Ειδήσεις από την Ελλάδα

Εξοικονομώ II: το Νοέμβριο ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό σύστημα

 

NEWS4

 

 

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ, προκηρύσσει

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της ποιότητας-τιμής,

για την «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης και Συντήρησης του Πληροφοριακού

Συστήματος για την υλοποίηση της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ».

Αξίζει να υπογραμμίσουμε πως η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει

στις 07/11γεγονός που λογικά θα παρατείνει & την τελική ημερομηνία

έναρξης του προγράμματος.  Πηγή B2G 27/9/17

Σχολιασμός: Με βάση τα ανωτέρω και το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την λειτουργία του λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ ώστε

να είναι δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειακών επιθεωρήσεων, εκτιμάται ότι η έναρξη του προγράμματος θα ξεκινήσει μετά τον

Μάρτιο 2017. Συνεπώς οι όποιες εξαγγελίες ανεξάρτητα της πηγής, δεν έχουν καμία πιθανότητα να ισχύσουν.

Το δραματικό στην όλη υπόθεση και το ΜΟΝΟ που καταφέρνουν είναι να καταστρέφουν την αγορά, βαθαίνοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή

φτώχεια και εξαθλιώνοντας τους μηχανικούς.

Νήσος Αγ. Γεώργιος - Αιολική ενέργεια. Η μεγάλη αποκάλυψη!!! ΑΠΕ (ΜΑΠΕΣ & ΣΑΠΕΣ) Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση από το

διαδίκτυο!!!

Apostolos Efthymiadis: Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ και το ύψος της εγκατεστημένης ισχύος στα 73,2 MW με

23 Τουρμπίνες ενώ το κάθε MW αποδίδει 3000 kWh ετησίως με μέση ετήσια παραγωγή 3000 kWh/MW ισχύος.

Λαμβάνοντας ένα μέσο επιτόκιο δανεισμού 7,5% για 20 έτη το τοκοχρεολύσιο της επένδυσης ανέρχεται στο 10% ενώ το κόστος συντήρησης

και λειτουργίας της επένδυσης εκτιμάται εδώ συντηρητικά στα 3,0% του ύψους της επένδυσης ετησίως.

 Επομένως το τίμημα της παραγόμενης κιλοβατώρας εκτιμάται σε 89 € ανά παραγόμενη μεγαβατώρα!!!

Στο τίμημα αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα προβλήματα ευστάθειας και την ζημία την οποία προκαλούν οι Α/Γ στο Ηπειρωτικό σύστημα,

αναγκάζοντας την ΔΕΗ να λειτουργεί συνεχώς μονάδες αεροστροβίλων με καύσιμο το φυσικό αέριο και ισχύ περίπου στο μισό των Α/Γ

προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να αναπληρώνουν ανά πάσα στιγμή τις αυξομειώσεις παραγωγής από την μεταβλητή παραγωγή των

αιολικών. Εάν λάβουμε μία μέση τιμή φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή ίση με 25€/ΜWh και ένα μέσο βαθμό απόδοσης αεριοστροβίλων

περί τα 32% τότε το τίμημα αντισταθμίσεως της λειτουργίας των Α/Γ από τις μονάδες φυσικού αερίου εκτιμάται εδώ ίσο με 25 (50%)/(0,32) =

39 €/MWh.

Στο κόστος αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το τίμημα λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων φυσικού αερίου. Επομένως το συνολικό

τίμημα της ηλεκτροπαραγωγής από Α/Γ μπορεί να υπερβεί τα 130 €/MWh και είναι απαράδεκτα υψηλό, όταν η οριακή τιμή του συστήματος

κυμαίνεται πέριξ των 45 με 50 €/MWh πολλώ δε μάλλον όταν υποβαθμίζεται σημαντικά η θέμα προς τον Άγιο Γεώργιο από τον Ναό του

Ποσειδώνος στο Σούνιο, αφού το υψόμετρο της νήσου δεν υπερβαίνει τα 320 μέτρα και το ύψος των Α/Γ κυμαίνεται περί τα 190 μέτρα!!!!!

Το έργο για τους "επενδυτές" (κατασκευαστές, προμηθευτές) είναι άκρως αποδοτικό, καθ' ότι:

α) Μέχρι στιγμής δεν επιβαρύνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ για την ζημία και την δαπάνη που προκαλούν στο δίκτυο και την ΔΕΗ οι

Μεταβλητές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Συστήματος (ΜΑΠΕΣ). Ευτυχώς αυτό θα αλλάξει με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (σχέδιο) στον

οποίο προβλέπεται ότι: κάθε ηλεκτροπαραγωγός είναι οικονομικώς υπεύθυνος για την εξισορρόπηση της προσφοράς του στο δίκτυο.

β) Το δηλούμενο κόστος των 150 ἐκατ. ευρώ είναι μάλλον εικονικό διότι αλλιώς δεν θα "έβγαινε" το έργο αφού από το σύστημα θα εισπράττουν

περί τα 0,98 ευρώ ἀνά kWh έναντι τιμήματος παραγωγής περί τα 0,89 ευρώ ανά kWh το οποίο αντιστοιχεί σε δαπάνες 150 εκατ. ευρώ!!!.

γ) Το έργο έχει μάλλον εξασφαλίσει επιδότηση από τον Αναπτυξιακό!!!

Δηλαδή με το έργο θα ωφεληθούν οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές του εξοπλισμού Α/Γ σε βάρος του συνόλου σε μία οικονομία που

ρημάζει από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω ευρώ και την γενικότερη καθίζηση κατά 30% την οποία υπέστη κατά τα τελευταία επτά

χρόνια όταν ἡ Συρία κατά την ίδια περίοδο και εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων υπέστη μία μείωση κατά 23%!!!

Οι ΜΑΠΕΣ αναγκάζουν τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο να λειτουργούν υπό μερικό φορτίο και βαθμό απόδοσης περί το 30% και

όχι 55% που είναι ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης τους.

Δηλαδή εάν ἡ παραγόμενη κιλοβατώρα διατιμάται περί τα 7 με 8 λεπτά, με τις ΜΑΠΕΣ το τίμημα ηλεκτροπαραγωγής σχεδόν διπλασιάζεται.

Παραλλήλως το τίμημα το οποίο καταβάλουν οι πτωχοί Έλληνες καταναλωτές στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΑΠΕΣ είναι

ιδιαιτέρως υψηλό έναντι της συμβατικής παραγωγής το οποίο κυμαίνεται περί τα 50 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Όλα αυτά προκαλούν αυξήσεις στη λιανική τιμή του ρεύματος καθιστώντας αυτό είδος πολυτελείας και απρόσιτο στις πτωχές οικογένειες

που έχουν φθάσει το 30% του πληθυσμού!!!! Αυτό δεν μας αφήνει αδιάφορους ως Έλληνες διότι όλοι εμείς έχουμε διδαχτεί τούς δικανικούς

λόγους του Λυσίου υπέρ αδυνάτου και όχι να αδιαφορούμε για τέτοιες βάρβαρες και άνευ λόγου αυξήσεις, που έχουν στόχο τον πλουτισμό

των χωρών προελεύσεως του εξοπλισμού των ΜΑΠΕΣ και των εγχώριων εργολάβων.

 

Η κατάρριψη ενός ακόμη μύθου, πλάνης ή και ψεύδους!

Στην ανωτέρω ανάλυση δεν έγινε κανένα σχόλιο περί της δήθεν οικονομίας ἡ οποία προκαλείται από την δήθεν μείωση των εκπομπών CO2.

Και τούτο διότι ἡ αναφορά εις το οπτικό περί μειώσεως κατά 200.000 τόνους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος είναι παιδαριώδης και

απευθύνεται σε αδαείς με γνώσεις επιπέδου δημοτικού σχολείου. Είπαν οι άνθρωποι ότι εφ' όσον ο σταθμός θα παράγει περί τις

3000 kWh/MW x 73,2 MW = 219.600 MWh και λαμβάνοντας συντελεστή εκπομπής ίσο με 0,92 τόνοι CO2 ανά MWh καταναλώσεως ηλεκτρικής

ενέργειας προκύπτουν λοιπόν οι 200.000 τόνοι μειώσεως των εκπομπών CO2.

Με αυτό τον υπολογισμό δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το γεγονός ότι για την εξισορρόπηση της παραγωγής των ΜΑΠΕΣ (Μεταβλητές ΑΠΕ

Συστήματος) απαιτείται ἡ παράλληλη λειτουργία μονάδων αεριοστροβίλου ανοιχτού κυκλώματος (κάτι σαν αεροπορικούς κινητήρες) οι οποίες

έχουν την δυνατότητα να αυξομειώνουν την παραγωγή τους ανάλογα με τις διακυμάνσεις των ΑΠΕ.

Εάν κάνουμε την ακραία υπόθεση ότι διά κάθε κιλοβατώρα παραγωγής των ΜΑΠΕΣ παράγεται επίσης και μία κιλοβατώρα από αεριοστροβίλους

εξισορροπήσεως με βαθμό απόδοσης 28% αυτό συνεπάγεται ότι οι ΜΑΠΕΣ δεν συμβάλλουν ούτε στην μείωση των εκπομπών CO2 ούτε καν

στην ηλεκτροπαραγωγή και τούτο διότι εάν οι αεριοστρόβιλοι εξισορροπήσεως αφήνονταν να λειτουργήσουν κανονικά σε συνδυασμένο κύκλο

θα είχαν βαθμό απόδοσης 56% ήτοι διπλάσιο εκείνου όταν λειτουργούν σε καθεστώς εξισορροπήσεως των ΜΑΠΕΣ. Αυτό σημαίνει ότι για το

ίδιο καύσιμο αεριοστροβίλων, ἡ απολεσθείσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει πλήρως την ηλεκτροπαραγωγή από τις ΜΑΠΕΣ.

Στην πράξη ὁ λόγος αυτός δεν είναι 1 προς 1 αλλά κυμαίνεται μεταξύ 0,5 προς 1 έως 1 προς 1, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βαθειάς διεισδύσεως

των ΜΑΠΕΣ στην παραγωγή του συστήματος. Όμως μέχρι σήμερον ουδείς μέτρησε αναλυτικά την συμβολή των ΜΑΠΕΣ στην χώρα μας όπως

γίνεται ευρέως στην βιβλιογραφία http://euanmearns.com/co2-emissions-variations-in-ccgts.../

Σε ότι δε αφορά την Ευρωπαϊκή "πραγματικότητα" τα προβλήματα ευσταθείας και ανισορροπίας που προκαλούν οι ΜΑΠΕΣ στο σύστημα έχουν

πλέον πλήρως αναγνωριστεί και ένεκα τούτου, στον νέο υπό έκδοση Ευρωπαϊκό Κανονισμό υποχρεωτικής εφαρμογής για τα δίκτυα ηλεκτρικής

ενέργειας, έχει προστεθεί και το όρθρο 4 "Ευθύνη εξισορρόπησης" το οποίο αναφέρει ρητά:

"Όλοι οι παράγοντες της αγοράς αποσκοπούν στην ισορροπία του συστήματος και είναι οικονομικά υπεύθυνοι για ανισορροπίες που

προκαλούν στο σύστημα. Αποτελούν υπεύθυνα για την ισορροπία μέρη ή μεταβιβάζουν την ευθύνη τους σε υπεύθυνο για την ισορροπία

μέρος της επιλογής τους".  http://eur-lex.europa.eu/resource.html...

Προσωπικά εργάζομαι επί τουλάχιστον μία δεκαετία με τα θέματα αιολικών και παροχής εγγυημένης ισχύος (και όχι μεταβλητής) στο σύστημα

έχοντας λάβει και σχετικό δίπλωμα ερασιτεχνίας: http://library.tee.gr/digital/m2387/m2387_efthimiadis.pdf

Τέλος το ακρωνύμιο ΜΑΠΕΣ (Μεταβλητές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Συστήματος) είναι ακριβές, ακριβέστατο και σηματοδοτεί μόνο τα

αιολικά και τα φωτοβολταϊκά τα οποία είναι συνδεδεμένα με το σύστημα έναντι των υδροηλεκτρικών και των σταθμών βιομάζας οι οποίοι

παρέχουν Σταθερή και εγγυημένη ισχύ (ΣΑΠΕΣ). Ὁ όρος εισήχθη προκειμένου να σηματοδοτήσει τα προβλήματα ευσταθείας τα οποία

προκαλούνται από τις μεταβλητές ΑΠΕ έναντι των σταθερών, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης από τεχνολογικής και οικονομικής

απόψεως!!!!

Παύλος Δημητιάδης: Πεταμένα δικά ΜΑΣ λεφτά. Η αιολική Μαφία διαφημίζει τον εαυτό της. Ενεργειακά είναι άχρηστα. Για να συνυπάρξουν στο

δίκτυο χρειάζονται μεταβλητή και ασύμφορη λειτουργία αερίου.

Πρέπει να επιδοτούνε και το ήδη ακριβό αέριο, Δεν μειώνουν ρύπους, ούτε εξοικονομούν καύσιμα ακριβώς λόγω της μεταβλητότητας και της

αστάθειας που βάζουν στο δίκτυο. Αλλά όσο υπάρχουν ηλίθιοι που τα πληρώνουν (εμείς) θα υπάρχουν και αιολικά.

Ακούμε από το 2000-2005 ότι τα αιολικά παράγουν καθαρή ενέργεια και θα σώσουν τον πλανήτη από το θερμοκήπιο. Ο λόγος είναι απλός:

Από το 1992 βγήκε ο Νόμος ΕΕG στην Γερμανία που τα έκανε οικονομικά βιώσιμα με υποχρεωτικές επιδοτήσεις, κατά προτεραιότητα και

υποχρεωτικά διοχέτευση του ρεύματός στους στα δίκτυα, ΚΑΙ υποχρεωτικές ποσοστώσεις. Η Γερμανία και η Δανία γέμισαν αιολικά και εξάγουν 

το 80% των ανεμογεννητριών που κατασκευάζουν.

Η Γερμανία και η Δανία:

α) δεν ηλεκτροδοτούνται από αιολικά,

β) καταφέρνουν και τα ενσωματώνουν στα δίκτυά τους, οι μεν με μεταβλητή λειτουργία όλων των μονάδων τους, οι δε με εξαγωγές (σε χαμηλή

τιμή) στην υδροηλεκτρική Νορβηγία και επανεισαγωγές σε υψηλότερη τιμή από την Νορβηγία.

γ) Η Γερμανία και η Δανία, χάρη σε αυτά το "κόλπα" έχουν το ακριβότερο ρεύμα στην ΕΕ. Η επίσης αιολική Νότια Αυστραλία, το ακριβότερο στον

κόσμο.

δ) Η Γερμανία δεν έχει μειώσει κανένα CO2 (δηλ. χρήση ορυκτών). Η Δανία έχει μειώσει CO2 λόγω ...ύφεσης!. Η Αυστραλία δεν προλαβαίνει να

καταλάβει τι έχει πάθει λόγω ασταθειών στα δίκτυα και απανωτών blackout.

Απόστολος Ευθυμιάδης έχει αναφέρει και εξηγήσει τις αστάθειες από την ανάγκη για θερμές εφεδρείες και στρεφόμενη αδράνεια, που δεν

επαρκεί όταν τα αιολικά είναι σημαντικό ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος. Στην Ελλάδα έχουμε 2100 αιολικά μεγαβάτ, μάς έχουν κοστίσει

περί τα 3,5 δις (που χρωστάμε) και τα επιδοτούμε με 460-470 εκατομμύρια τον χρόνο. ΣΥΝ τα έξοδα για δίκτυα, αέριο κλπ. 2,1 ΓΒ σε σύνολο

αναγκών 5-6. 

Διακοσμητικά και επιδοτούμενα.

Πουθενά δεν έχουν υποκαταστήσει οποιαδήποτε συμβατική μονάδα. Συγγνώμη για το μακροσκελές.

Παντελής Πατενιώτης: Ως μηχανικοί πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο η ουσία και ο ορθός λόγος. Συνεπώς το αποτέλεσμα από την μακροσκελή

συζήτηση συνοψίζεται στην τοποθέτηση του κ. Π. Δημητριάδη.

Φυσικά οι αναλύσεις του φίλτατου Απόστολου είναι εξαιρετικά ακριβείς και στοιχειοθετημένες, άσχετα αν ενοχλούν την Ενεργειακή Μαφία,

όπως συχνά αποκαλείται, η οποία επηρεάζει φυσικά και τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η καθαρότερη

μορφή ενέργειας είναι αυτή που δεν χρειάστηκε να παραχθεί. Θέλοντας λοιπόν να συμβάλω εποικοδομητικά στη συζήτηση, θα ήθελα να 

επισημάνω ότι η Ενεργειακή Αποδοτικότητα, η οποία είναι υπό διωγμόν στη χώρα μας, είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι στο προσκήνιο,

όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το σύνολο των ενεργειακών επενδύσεων θα έπρεπε να στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση, καθότι

είναι η μόνη που εξασφαλίζει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, καταπολεμά ευθέως την Ενεργειακή Φτώχεια που μαστίζει τη χώρα μας και

εξυπηρετεί με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο το επάγγελμα του μηχανικού!

airpop logo

 

Κυρίες και κύριοι,

καλωσορίζουμε ένα νέο brand-name

για ένα καθιερωμένο υλικό.

Παλαιότερα γνωστό ως EPS (Expandable Polystyrene

- Διογκωμένη πολυστερίνη.)

Airpop  engineered air

Αλλά γιατί να δώσουμε ένα νέο όνομα σε ένα υλικό

με 60χρονια παρουσία στη διεθνή αγορά;

Απλά, επειδή το όνομα Airpop

φέρνει στο μυαλό μας από τι αποτελείται……..

Από αέρα έως 98%

www.airpop.com
 
 
 
airpop video
 
 
 
 
 

 

Η ιστορία της διογκωμένης πολυστερίνης

 

Η ιστορία ξεκινά το 1839 από τον Eduard Simon, φαρμακοποιό από το Βερολίνο.

Από το δέντρο Liquidambar styraciflua, αποστάζει μια λιπαρή ουσία, ένα μονομερές που ονόμασε στυρόλιο.

Μερικές μέρες αργότερα παρατήρησε ότι το στυρόλιο είχε αυξηθεί σε όγκο (πιθανόν λόγο οξειδώσεως) σε μορφή

ζελέ και το ονόμασε οξείδιο του στυρολίου.

Περίπου 80 χρόνια αργότερα διαπιστώθηκε ότι η θέρμανση της στυρόλης ξεκινά μια αλυσιδωτή αντίδραση

που παράγει μακρομόρια, ακολουθώντας τη διατριβή του Γερμανού χημικού Hermann Staudinger (1881-1965).

Αυτό τελικά οδήγησε στην ουσία που έλαβε το σημερινό της όνομα, το πολυστυρένιο.

Το 1954, η εταιρεία Koppers στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβανίας ανέπτυξε αφρώδες πολυστυρένιο (EPS)

υπό την εμπορική ονομασία Dylite.

Στην Ελλάδα, το διογκωμένο πολυστυρένιο (διογκωμένη πολυστερίνη), ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50

από την εταιρία ΦΕΛΙΖΟΛ Α.Εη οποία σταμάτησε τη λειτουργία της το 1987.

Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε στην αγορά η ονομασία ΦΕΛΙΖΟΛ για την διογκωμένη πολυστερίνη.

Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)

Τι είναι;

EPS (Expandable Polystyrene) είναι ο κοινός όρος που χρησιμοποιείται για την Διογκωμένη Πολυστερίνη

ή πιο σωστά Διογκωμένο Πολυστυρένιο. Ένα ακόμα όνομα που χρησιμοποιείται είναι το Φελιζόλ από το

όνομα της εταιρίας που το έφερε πρώτη στην Ελλάδα.

Παράγεται με πολυμερισμό του στυρενίου, με τη χρήση διογκωτικού αερίου, του πεντανίου, και η τελική του

μορφή είναι σε κόκκους.

Μεγάλη εφαρμογή των προϊόντων από διογκωμένη πολυστερίνη θα συναντήσουμε στην Μόνωση, την Δόμηση,

την Συσκευασία και την Διακόσμηση.

Τα προϊόντα που παράγονται είναι αφρός κυψελικής δομής με αέρα σε ποσοστό 98% του όγκου τους, σύσταση

που δίνει εξαιρετικές ιδιότητες θερμικής μόνωσης.

Το Διογκωμένο Πολυστυρένιο παράγεται με α’ ύλη το διογκώσιμο πολυστυρένιο. Από το πετρέλαιο παράγεται

η νάφθα και από αυτή το βενζόλιο, το αιθυλένιο και το πεντάνιο. Η ένωση βενζολίου και αιθυλενίου δίνει το

στυρένιο, το οποίο με την προσθήκη πεντανίου (ως διογκωτικό μέσο) και νερού πολυμερίζεται και δίνει το

διογκώσιμο πολυστυρένιο, δηλαδή την α’ ύλη του ΕPS.

Σημαντικές ιδιότητες της Διογκωμένης Πολυστερίνης.

Μικρό βάρος.  

Λόγω της σύστασης του υλικού με περιεκτικότητα αέρα σε ποσοστό 98% και σε πυκνότητες μεταξύ 10 – 35 Kg/m3

το EPS εξασφαλίζει ελαφριές και ασφαλείς κατασκευές, οικονομικό κόστος μεταφοράς και ευκολία στη χρήση.

Αντίσταση στην υγρασία

Η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) δεν απορροφά την υγρασία και οι ιδιότητες του δεν επηρεάζονται από την παρουσία

νερού ή υγρασίας. Είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά υλικά της αγοράς όσον αφορά την αντίσταση στην υγρασία.

Μετά από εργαστηριακές μελέτες, δείγματα EPS που ανακτήθηκαν κάτω από το έδαφος, από σημεία με απόσταση

μικρότερη των 200mm από υπόγειο νερό, έδειξαν λιγότερο από 1% περιεχόμενο σε νερό.

Διάρκεια εφ’ όρου ζωής

Με διαδικασία τεχνητής γήρανσης που εφαρμόστηκε στο EPS, τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η διάρκεια της ζωής

του υλικού ξεπερνά τα 100 χρόνια χωρίς να έχει παρατηρηθεί αλλοίωση στα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς

Σε αντίθεση με άλλα οργανικά υλικά, το EPS είναι αυτοσβενύμενο υλικό λόγω της παρουσίας στη μάζα του

επιβραδυντικού φωτιάς. Σε θερμοκρασίες άνω των 100οC  το EPS αρχίζει να μαλακώνει και να λιώνει.

Μόνο σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 350οC σχηματίζονται εύφλεκτα αέρια.

Η παρουσία του επιβραδυντικού έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς αφού το EPS

δεν καίγεται μόνο του παρά μόνο με την παρουσία άλλων υλικών.

Ανακύκλωση

Το EPS είναι από τα πιο διαδεδομένα ανακυκλώσιμα υλικά. Σε όλη την Ευρώπη συλλέγεται σε διάφορα σημεία ενός μεγάλου δικτύου.

Η ανακύκλωση της πολυστερίνης είναι εύκολη διαδικασία σε σχέση με άλλα μονωτικά υλικά.

Φιλικό προς το περιβάλλον

Έχει τον αποδοτικότερο κύκλο ζωής από όλα τα θερμομονωτικά υλικά και χρησιμοποιεί την λιγότερη ενέργεια για την

παραγωγή και την ανακύκλωσή του.

 

Πλεονεκτήματα της χρήσης του EPS σε σχέση με το Περιβάλλον

Υπερβολικά ασφαλές

Τo EPS δεν είναι τοξικό, είναι εντελώς αδρανές. Δεν περιέχει χλωροφλοράνθρακες (CFCs) ή υδροφλοράνθρακες (HCFCs)

καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης, το EPS δεν περιέχει καμία διατροφική αξία και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος

μυκητιάσεων ή μικροοργανισμών.

Ανακυκλώσιμο

Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην αρχική του μορφή.

Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα ή η χρήση του

σαν καθαρό καύσιμο, με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης

βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.

Ζητήματα υγείας

Το EPS δε θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην εγκατάσταση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης.Το EPS δε γρατζουνά

τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών

ή μάσκας όταν χρησιμοποιείται ένα τόσο απαλό και συμπαγές υλικό. Το EPS είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει

καμία παθογενή σκόνη, ακόμα και μακροπρόθεσμα.

Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το εγκαθιστούν και για αυτούς που το χρησιμοποιούν.

Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις πυρκαγιάς κι ασφαλείας

Όλες οι κατασκευαστικές εφαρμογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS, τηρούν

τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

 

 

Η πληρωμή εξαρτάται και από τον τρόπο αποστολής και μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 

1.  Μετρητά.

 

2.  Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

     (Visa, Mastercard, American Express, Diners, Maestro, UnionPay, Discover)

kartes icons

 

 

3.  Με κατάθεση σε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.

trapezes icons

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΑΣ

      ALPHA BANK  :   140-00-2320-004760

      IBAN:GR83 0140 1400 1400 0232 0004 760

      ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 670/400182-68

       IBAN:GR86 0110 6700 0000 6704 0018 268

      ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5090/030899-242

        IBAN: GR31 0172 0900 0050 9003 0899 242

      EUROBANK: 0026-0611-08-0101731250

       IBAN: GR89 02606110 0000 80101731 250

 

 

4.  Με χρήση τραπεζικών επιταγών.

 

Back to top