ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Με την ισοθερμική συσκευασία εξασφαλίζουμε την ασφαλή μεταφορά ευαίσθητων

στη θερμοκρασία προϊόντων όπως τρόφιμα και φάρμακα.

Η βασική ιδιότητα των ισοθερμικών κουτιών και κιβωτίων είναι στο να μην επιτρέπουν την ανταλλαγή θερμότητας

με το περιβάλλον έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους.

Βασικό υλικό στη κατασκευή ισοθερμικών προϊόντων συσκευασίας είναι η διογκωμένη πολυστερίνη,

το γνωστό μας φελιζόλ.

Οι μοναδικές θερμομονωτικές ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες,

σε συνδυασμό με την υψηλή απορροφητικότητα σε κραδασμούς , την καθιστούν το πλέον δημοφιλή υλικό παγκοσμίως

για την μεταφορά πολυτίμων και ευαίσθητων προϊόντων, νωπών, θερμών και κατεψυγμένων τροφίμων.

Το EPS έχει παγκοσμίως εγκριθεί ως υλικό συσκευασίας για τρόφιμα, επειδή μπορεί να έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα

με ασφάλεια και δεν αναπτύσσει μύκητες ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς.

 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ - ΚΙΒΩΤΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ

( ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ )

KOYTIA EPS

 ΚΟΥΤΙΑ - ΚΙΒΩΤΙΑ  ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

 Περιγραφή  Εξωτερικές     διαστάσεις    Πάχος    τοιχώμ.
 Εσωτερικές 
διαστάσεις
 Καθαρό 
ύψος  
Συσκ.  Χωρητι-κότητα   Βάρος
 Κουτί  Νο1  
300 x 210 mm
10 mm
280 x 190 mm 83 mm 48 4,1 Lt 67 Gr
 Κουτί 
Νο2
305 x 210 mm
10 mm
285 x 190 mm 110 mm 36 6,0 Lt 80 Gr
 Κιβώτιο    Νο3
395 x 325 mm
20 mm
355 x 285 mm 75 mm 24 7.6 Lt 160 Gr
 Κιβώτιο    Νο4
395 x 280 mm
30 mm
335 x 230 mm 135 mm 18 11.0 Lt 300 Gr
 Κιβώτιο    Νο5
375 x 255 mm
18 mm
339 x 219 mm 120 mm 21 8.9 Lt 177 Gr
 Κιβώτιο    Νο6
430 x 305 mm
18 mm
394 x 265 mm 110 mm 18 11.7 Lt 189 Gr
 Κιβώτιο Νο9
500 x 355 mm
23 mm
454 x 309 mm 105 mm 18 14.7 Lt 260 Gr
 Κιβώτιο     Νο10 
430 x 305 mm
18 mm
394 x 265 mm 170 mm 14 17.7 Lt 221 Gr
 Κιβώτιο Νο13 
500 x 355 mm
23 mm
454 x 309 mm 175 mm 10 24.5 Lt 319 Gr
 Κιβώτιο Νο15 
485 x 380 mm
25 mm
434 x 330 mm 180 mm 10 25.8 Lt 295 Gr
 Κιβώτιο Νο16 
500 x 400 mm
25 mm
450 x 350 mm 180 mm 10 28.4 Lt 396 Gr
 Κιβώτιο Νο17 
500 x 400 mm
25 mm
450 x 350 mm 200 mm 10 31.5 Lt 459 Gr
 Κιβώτιο Νο18 
600 x 400 mm
30 mm
540 x 340 mm 170 mm 6 31.2 Lt 441 Gr
 Κιβώτιο Νο20 
600 x 400 mm
30 mm
540 x 340 mm 190 mm 5 34.9 Lt 500 Gr
Κιβώτιο Νο21   590 Χ 410 mm 70 mm   450 X 270 mm 175 mm   10 21,5 Lt   800 Gr
Κιβώτιο Νο26 990 Χ 395 mm 27,5 mm 935 X 340 mm 225 mm 6 71,5 Lt 830 Gr
               
 Περιγραφή  Εξωτερικές   διαστάσεις    Πάχος   τοιχώμ.
 Εσωτερικές 
διαστάσεις 
 Καθαρό 
ύψος  
Συσκ.  Χωρητι-κότητα  Βάρος
Κιλού Νο1 180 x 180 mm 10 mm 160 x 160 mm 80 mm 78 2,0 Lt 55 Gr
Κιλού Νο2 210 x 210 mm 10 mm 190 x 190 mm 105 mm 66 4,0 Lt 82 Gr
Παγωτίνι 195 x 152 mm 10 mm 180 x 135 mm 90 mm 99 1,9 Lt 40 Gr
Τούρτα   μικρή 270 x 270 mm 10 mm 250 x 250 mm 85 mm 40 5.3 Lt 110 Gr
Τούρτα   μεγάλη 300 x 300 mm 10 mm 280 x 280 mm 100 mm 20 7.8 Lt 120 Gr
Κορμός 317 x 165 mm 10 mm 297 x 145 mm 105 mm 40 4.5 Lt 95 Gr

Back to top