ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

 

Η διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο και αφρώδες υλικό ιδανικό για εφαρμογές

θερμομόνωσης όπως:

 

·         Περιμετρική θερμομόνωση και προστασία υπογείων τοιχίων, θεμελίων και δωμάτων

·         Θερμομόνωση τοιχοποιίας

·         Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα

·         Θερμομόνωση οροφών κτιρίων

·         Ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων

·         Θερμομόνωση κεραμοσκεπών

·         Ενδοδαπέδια θέρμανση

·         Γέμισμα ξύλινων πατωμάτων

·         Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

 

Το κόστος θερμομόνωσης σε μια οικοδομή είναι το μόνο που θα κάνει απόσβεση χρημάτων λόγω της  

εξοικονόμησης ενέργειας που θα μας προσφέρει παρέχοντας ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.

Με λίγα λόγια «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».

Μόνωση λοιπόν σημαίνει οικονομία χρημάτων και ποιότητα ζωής για το παρόν και το μέλλον.

 

Η σωστή θερμομόνωση στη φάση της κατασκευής έχει χαμηλό κόστος, στατιστικά είναι το 2% του

συνολικού κόστους της κατασκευής ενώ όταν το σπίτι έχει τελειώσει τότε είναι ακριβή και δύσκολη.

Η Διογκωμένο Πολυστερίνη (EPS) ως μονωτικό υλικό έχει την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης.

 

Η νέα Κοινοτική Οδηγία  2002/91 ΕΚ Energy Performance Directive (EPD) του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.12.2002 επιβάλλει υποχρεωτικά την  Ενεργειακή

Πιστοποίηση όλων των  Κτιρίων σε όλες τις διαδικασίες (κατασκευής, πώλησης, ενοικίασης)

σε παλαιά και νέα κτίρια.

Κάθε κτίριο λοιπόν, θα αποκτήσει το δικό του Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΣΕ cm

ELAXISTA PAXH THERMOMONOSIS

 

 

Σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται

σε υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα από την

επιφάνεια της θάλλασσας, εντάσσονται στην

επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από

εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τον

διπλανό χάρτη.

 

 

 

 

 

 

ISOCOAT EPS 80

λd = 0,036 W / mK 

Α Β Γ Δ
 Κολώνες - Δοκάρια 6 7 8 10
 Διπλή τοιχοποιία 5 6 7 10 
 Δάπεδο επί εδάφους 3 4 10 10
 Pilotis 7 10 10 12
 Δώμα - Στέγη 7 10 10 10

  

NEOCOAT EPS 100

λd = 0,030 W / mK 

Α Β Γ Δ
 Κολώνες - Δοκάρια 5 6 7 8
 Διπλή τοιχοποιία 4 5 6 7
 Δάπεδο επί εδάφους 3 3 4 4
 Pilotis 6 7 8 10
 Δώμα - Στέγη 6 7 8 10

 

ISOPOR EPS 150

λd = 0,034 W / mK 

Α Β Γ Δ
 Κολώνες - Δοκάρια 5 6 7 10
 Διπλή τοιχοποιία 4 5 6 10
 Δάπεδο επί εδάφους 3 3 10 10
 Pilotis 7 10 10 12
 Δώμα - Στέγη 7 10 10 10

 

 

PERIPOR EPS 200 / 250

λd = 0,033 W / mK 

Α   Β  Γ Δ 
 Περιμετρικά τοιχία 3 3 5 5
 Δώμα 7 10 10

 

 

ISOPOR EPS 60

λd = 0,037 W / mK 

A B Γ Δ
 Εξωτερική Θερμομόνωση 6 7 10

  

 

NEOCOAT THP EPS 80

λd = 0,031 W / mK 

A B Γ Δ
 Εξωτερική Θερμομόνωση 5 6 8

 

 

 

 

 

 

 

Back to top