ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

 

Κατά την διάρκεια της παραγωγής, η πρώτη ύλη σε μορφή κρυσταλιζέ κόκκων

μέσα σε ειδικούς κλιβάνους (διογκωτήρες) διογκώνεται έως 60 φορές από το

αρχικό μέγεθος, με παροχή ατμού θερμοκρασίας 80-110 βαθμών και πίεσης

περίπου 0,5 ατμόσφαιρες.

 

kokkos felizol 1

 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι οι κόκκοι διογκωμένης πολυστερίνης

ή αλλιώς το μπαλάκι φελιζόλ.

 

kokkos felizol 2

 

Το προϊόν έχει ευρεία χρήση στα γνωστά μας πουφ, σε μαξιλάρια

και σε κάθε αντικείμενο που χρειάζεται ελαφρύ γέμισμα.

 

pouf

 

  

Back to top